Reklamace

V našem e-shopu máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě. Je v našem zájmu všechny reklamace řešit co nejrychleji, na vyřízení tedy nemusíte čekat déle, než je nezbytně nutné, zpravidla pouze několik dnů.

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně.

Osobní předání výrobku k reklamaci

Vámi zakoupené zboží můžete předat k reklamaci v Hradec Královéě na adrese Velká 356, 500 00 Hradec Králové (viz kontakty). Zde s Vámi bude sepsán reklamační protokol. Poté bude Vámi reklamované zboží postoupeno k posouzení. V případě uznání reklamace Vám bude zboží uvedeno do stavu v souladu s kupní smlouvou, vyměněno, nebo Vám budou vráceny peníze.

Doručení poštou

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat k reklamaci poštou nebo jinou doručovací službou, zašlete tuto zásilku na adresu: ZAWEX Clocks, Velká 356, 500 00 Hradec Králové. Do zásilky přiložte průvodní dopis, ve kterém uvedete, z jakého důvodu výrobek reklamujete. Dále přiložte do zásilky kopii faktury nebo údaje, podle kterých budeme schopni Váš nákup identifikovat (jméno, na které byla objednávka uskutečněna). V průvodním dopise dále uveďte, jakým způsobem máme postupovat v případě uznání reklamace, tedy zda požadujete opravu, výměnu zboží, nebo vrácení peněz. V případě žádosti o vrácení peněz uveďte číslo účtu, na který máme danou částku převést. Nezapomeňte ani na kompletní kontaktní údaje vč. e-mailu a telefonního čísla, abychom Vás mohli o postupu reklamace dobře a průběžně informovat. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku Vám budou zpětně uhrazeny v případě uznání reklamace. Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi e-mailem do 3 dnů od přijetí reklamace.

V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku. Takové zásilky nebudeme přebírat.