Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

ZAWEX Clocks
Velká 356
500 00 Hradec Králové
info@zawex.cz
IČ: 12977721

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • identifikační číslo;
 • daňové identifikační číslo;
 • adresa (dále jen „osobní údaje)

Účel a doba zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu, následného plnění smlouvy (podle čl. 6, odst. 1. a).

Vaše údaje ukládáme podobu 15 let. Zpracováváme pouze ty údaje, které nám vy svěříte v objednávce.

Zpracovatelé:

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Níže najdete jejich jmenovitý seznam. Vaše údaje nepředáváme mimo Evropskou Unii.

 • Tvůrce e-shopu AITOM Digital, IČ: 24171816
 • Dopravce Česká pošta (IČ: 47114983)
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Cookies

Na webových stránkách využíváme analytické cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. 

Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem (podle čl. 6, odst. 1. e). Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva:

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.